امروز: دوشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۷ | Today: Monday, 21 January , 2019
منوی اصلی


C-S-H WheelBar

C-S-H

Wheelbar اسپیسر دیوار – ستون

پرمصرف ترین و عمومی ترین فاصله نگهدار چرخی است . این فاصله نگهدار در بتن های پیش ساخته و درجا استفاده می شود. ویلبار داری دهانه گیره مانند است که کمک می کند تا این فاصله نگهدار همراه میلگردهایی با سایزهای متفاوت بکار رود .

خواص و اثرات
* مطابق با استاندارد BSI 7973
* دارای قدرت تحمل بار مناسب
* ساختار و طراحی مناسب که در مقابل بتن سیال مانع ایجاد نمی کند
* ایجاد حداقل سطح تماس با قالب که در بتن های Expose مهم است

کاربرد
*مناسب برای بتن ریزی های عمودی، دیوارها و ستون ها
* برای ایجاد پوشش بتن ۱۰۰-۱۵ میلیمتر
* برای میلگرد با قطر ۳۲-۴ میلیمتر

روش مصرف
به طور کلی فاصله دو اسپیسر، ۵۰ برابر قطر میلگرد است. یعنی اگر ویلبار برای میلگرد ۱۲ استفاده می شود، فاصله بین دو اسپیسر ۵۰×۱۲ میلیمتر یا ۶۰ سانتیمتر است. البته این فاصله (بین دو فاصله نگهدار) نباید بیش از ۱ متر باشد. مهندسان و طراحان گرامی می توانند برای اطلاعات دقیقتر به استاندارد BSI 7973 یا کتاب پوشش بتنی و نقش فضاسازها مراجعه کنند.

مدل کد پوشش بتن (mm) قطر میلگرد (mm) تعداد در بسته
Wheelbar 15/4-8 610 15 4-8 1000
Wheelbar 15/8-12 411 15 8-12 1000
Wheelbar 15/10-14 612 15 10-14 1000
Wheelbar 20/4-8 613 20 4-8 2000
Wheelbar 20/10-14 615 20 10-14 1000
Wheelbar 25/4-8 616 25 4-8 1000
Wheelbar 25/10-14 617 25 10-14 500
Wheelbar 30/6-10 3003 30 6-10 500
Wheelbar 30/8-14 2979 30 8-14 500
Wheelbar 30/14-20 857 30 14-20 500
Wheelbar 35/4-10 35 4-10 250
Wheelbar 35/14-20 3414 35 14-20 250
Wheelbar 40/8-14 2754 40 8-14 250
Wheelbar 40/10-20 2755 40 10-20 250
Wheelbar 45/8-14 626 45 8-14 250
Wheelbar 45/14-20 3412 45 14-20 250
Wheelbar 50/10-20 3121 50 10-20 200
Wheelbar 50/8-14 3122 50 8-14 200
Wheelbar 50/20-30 635 50 20-30 150
Wheelbar 60/12-22 60 12-22 250
Wheelbar 65/8-14 4036 65 8-14 150
Wheelbar 75/8-16 3023 75 8-16 75
Wheelbar 75/16-32 2733 75 16-32 75
Wheelbar 100/16-32 634 100 16-32 50