امروز: سه شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۷ | Today: Tuesday, 22 January , 2019
منوی اصلی


رویه های بتنی با کاربرد محوطه کارخانه ها 

رویه های بتنی با کاربرد محوطه کارخانه ها

توجه به شاخصه های دوام ، زمانیکه بتن در شرایط محیطی آزاد قرار دارد، از اهیمت ویژه­ای برخوردار است. سیکل­ های ذوب و انجماد، تر و خشک شدن های متوالی بتن و تغییرات دمای شب و روز موجب تشدید خرابی در بتن خواهد شد. محوطه کارخانه های صنعتی، همواره بارگذاری بالاتری را نسبت به کف سوله ­ها تجربه خواهند کرد. تامین مشخصات مهندسی برای زیرسازی (تراکم و نوع مصالح بستر)رویه های بتنی، تاثیر مستقیم بر روی کیفیت نهایی بتن اجرا شده خواهد داشت.