امروز: چهارشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۷ | Today: Wednesday, 23 January , 2019
منوی اصلی


افزودنی های شیمیایی بتن CSH

 

  افزودنی های شیمیایی

*افزودنی های شیمیایی (Chemical Admixtures) از فرآوری، ترکیب یا آمیزه کاری مواد آلی و معدنی در یک فرآیند شیمیایی به دست می آیند و در حالت های پودر یا مایع در مقادیر کم معمولا تا حداکثر ۵ درصد وزن مواد سیمانی در زمان ساخت و اختلاط یا درست پیش از ریختن بتن، به مخلوط اضافه می شوند.

*افزودنی های معدنی(Mineral Admixtures) که یا به طور طبیعی یافت می شوند یا از محصولات جانبی صنعتی هستند، به سه دسته مواد خنثی، پوزولان ها، و مواد شبه سیمانی تقسیم می شوند و برای بهبود و اصلاح خواص مخلوط های سیمانی در مقادیر مصرف عموما بیشتر از ۵ درصد وزن سیمان در زمان اختلاط به بتن افزوده می شوند.

  • دسته بندی افزودنی های شیمیایی

دسته ۱ : کاهنده های آب

افزودنی های کاهنده های آب برای افزایش روانی بتن در مقدار آب معین، یا کاهش مقدار آب مصرفی با حفظ روانی، یا هر دو مورد به کار می روند و شامل روان کننده ها، فوق روان کننده ها و فرا روان کننده ها می شوند.

دسته ۲ : هوازاها

افزودنی هایی هستند که در حین اختلاط، ساختاری همگن از ریز حباب های نا پیوسته در بتن، ملات یا خمیر سیمان پدید می آورند و باعث بهبود کارایی (کارپذیری) و افزایش پایایی در برابر چرخه های یخ زدن و اب شدن می شوند.

دسته ۳ : کندگیرکننده ها

کندگیر کننده ها با کند کردن روند آبگیری سیمان، گیرش بتن را به تاخیر می اندازند و شامل کندگیر کننده معمولی و دیر گیر کننده ها مس شوند.

دسته ۴ : شتاب دهنده ها(تسریع کننده ها)

شتاب دهنده ها(تسریع کننده ها) با تند کردن روند آبگیری سیمان موجب زود گیری، زود سخت شدگی، یا هر دو می شوند. شتاب دهنده ها شامل زودگیر کننده ها، آنی گیرها، افزودنی های بتن پاشی و زود سخت کننده ها هستند.

دسته ۵ : حجم زاها

حجم زاها برای افزایش حجم در بتن(ملات) تازه، جبران جمع شوندگی بتن (ملات) سخت شده، یا ایجاد انبساط کنترل شده در بتن (ملات) سخت شده به کار می رود. این افزودنی ها شامل جبران کننده های جمع شدگی، گازسازها و کف زاها هستند.

دسته ۶ : پایاگرها (دوام بخش ها)

پایا گرها با کاستن از درون رفت (نفوذ) عوامل زیان آور، پایش (محافظت) میلگرد ها، یا کنترل واکنش های زیانبار، پایایی بتن سخت شده را بهبود می بخشند. کاهنده های تراوایی، نم بندها، بازدارنده های خوردگی و کاهنده های انبساط ناشی از واکنش قلیایی سیلیسی در این دسته از افزودنی ها جای می گیرند.

دسته ۷ : افزودنی های متفرقه

افزودنی های خاص دسته ای از افزودنی های شیمیایی با کاربرد ویژه و محدود هستند. ضدیخ ها، رنگ بخش ها، هوازداها، آسان کننده های پمپاژ، ضد آب شکستگی ها، پیوندزاها(لاتکس ها) قوام بخش ها نمونه ای از افزودنی های خاص هستند.