امروز: جمعه, ۲۸ دی , ۱۳۹۷ | Today: Friday, 18 January , 2019
منوی اصلی


حفاری و مسلح سازی خاک

 روش اجرای نیلینگ (Nailing)
تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی. Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد .
استفاده از این روش موجب :
۱-افزایش مقاومت برشی توده خاک می گردد .
۲-محدود نمودن و تحت کنترل در  آوردن تغییر مکانهای خاک در اثر افزایش مقاومت برشی در سطح لغزش بدلیل افزایش نیروی قائم.
۳-باعث کاهش نیروی لغزش در سطح گسیختگی و لغزشی می شود .
باید توجه داشت کلیه سطوح ترانشه های حفاری شده که توسط نیلینگ بایستی مسلح شوند با استفاده از شبکه مش و شاتکریت ابتدا حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا می شوند .

اجرای عملیات نیلینگ شامل مراحل حفاری ، نصب انکر ، تزریق دوغاب سیمان و در سپس نصب هد نیل(Head-Nail) می باشد .

خاک مسلح 1 خاک مسلح 2