امروز: پنجشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۷ | Today: Thursday, 17 January , 2019
منوی اصلی


C-S-H PN220

C-S-H

(C-S-H PN220) فوق روان کننده و کاهنده شدید آب بتن بر پایه پلی نفتالین

معرفی محصول:

اجزای اصلی تشکیل دهنده این افزودنی پلیمرهای مصنوعی هستند که قادرند آب اختلاط را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده و مقاومت بتن را به خصوص در سنین اولیه آن در حد چشم گیری افزایش دهند. C-S-H PN 220 فاقد یون کلر می باشد و بر اسای استاندارد ملی ایران به شماره ۲۹۳۰ تولید می شود و با انواع سیمان ها سازگار است.

چگونگی عملکرد C-S-H PN220 در بتن:

این محصول با افزودن یون الکتریسیته منفی به ذرات سیمان امکان پخش شوندگی بیشتر ذرات سیمان و تولید بتن روان حتی با نسبت آب به سیمان کم را فراهم می آورد. بتن حاوی C-S-H PN220 در مقایسه با بتن افزودنی و با کارآیی یکسان از مقاومت بالاتری برخوردار است. گیرش اولیه و نهایی در مقایسه با بتن فاقد افزودنی تفاوت چندانی ندارد.

موارد کاربرد:

به دلیل خاصیت پخش کنندگی ذرات سیمان و ایجاد روانی در بتن، این افزودنی را می توان برای تولید بتن های توانمند، بتن پیش ساخته، بتن نسبت آب به سیمان کم و قالب های پیچیده و با تراکم آرماتور بکار برد. ایجاد روانی در بتن باعث سهولت در خروج حباب های درشت و ایجاد سطح صاف و بدون حباب می شود.

تاثیر بر روی بتن سخت شده:

علاوه بر اثرات این افزودنی بر بتن تازه که در هنگام ساخت و ریختن آن کاملأ چشم گیر است، تاثیر مطلوبی نیز بر بتن سخت شده دارد. از آن جمله، افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه و درازمدت، افزایش مقاومت خمشی، بهبود مدول الاستیسیته، بهبود چسبندگی به آرماتورها و فولاد، مقاومت بهتر در برابر کربناسیون، نفوذ پذیری کمتر، پایداری بهتر در برابر عوامل آسیب رسان محیطی، کاهش انقباض و خزش، و دوام بیشتر.

مقدارمصرف:

مصرف متداول C-S-H PN220 بین ۰/۵ تا ۱/۲ درصد وزن مواد سیمانی می باشد. مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایشات کارگاهی مجاز است.

جزئیات محصول:

  • شکل ظاهری: مایع روان
  • رنگ: قهوه ای کمرنگ
  • وزن مخصوص: ۱/۱۷ تا ۱/۱۸ گرم در سانتی متر مکعب در ۲۰ درجه سانتیگراد
  • عدد قلیایی: ۷ تا ۸